Inför dagisstarten

För att få en så bra start som möjligt på hunddagisvistelsen vill vi att ni kommer på ett besök med er hund. Vid det första besöket får ni träffa en av oss i personalen och hunden får en möjlighet att hälsa på oss och utforska dagiset i sin egen takt utan att några andra hundar stör, därför tar vi endast emot besökare efter att hunddagiset stängt.

När en ny hund skall börja på dagis skolas den in under några dagar. Vissa hundar passar eller trivs inte att vara på hunddagis, då kan det vara bättre med en dagmatte, se flik Dogwalker

Våra krav

  • Din hund måste vara minst 4 månader gammal
  • Din hund måste fungera ihop med andra hundar
  • Din hund får inte vara aggressiv
  • Din hund får inte skälla eller yla inomhus
  • Din hund får inte ha löptid
  • Din hund måste vara vaccinerad (se nedan)

Försäkring

Vi vill helst att din hund är veterinärvårdsförsäkrad

Vaccinationer

Den skall vara vaccinerad enligt eviras rekommendationer - Valpsjuka, smittsam hepatit, parvovirus och parainfluensa = DHPPI
Vi vill alltid se din hunds vaccinationsintyg!

Tabell - nödvändiga vaccinationer

Ålder 12 veckor Ålder 16 - 20 veckor Ålder ca 1 år
Valpsjuka, smittsam hepatit och parvovirus x x x 3 års intervall
Valpsjuka, smittsam hepatit, parvovirus & parainfluensavirus x x x 3 års intervall (parainfluensa, kennelhosta med ett års intervall)
Parvovirus x x x 3 års intervall
Rabies x x 3 års intervall

Rabies = Rabisin

Behandling mot echinococcos = Rävbandmask

Om ni har haft er hund med på utlandssemester, vill vi när hunden återkommer till dagiset eller om hunden kommer från något annat land än nedan angivna, vill vi se intyg på rävbandmaskbehandlingen

Någon behandling mot echinococcos krävs inte, då hunden kommer direkt till Finland från Norge, UK, Irland eller Malta.

Övriga behandlingar

Parasit behandla din hund
Avmaska din hund, enligt rekommendationer
Fästingbehandla din hund enligt rekommendationer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå