top of page

Tietosuojaseloste 31.12.2020

Rekisterinpitäjä:
Laura Luukkonen
Rajametsäntie 29-31

00630 Helsinki
info@hannanheiluttajat.fi

 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Ilman henkilötietoja emme pystyisi tekemään asiakkaamme kanssa hoitosopimusta, sillä niihin tarvitaan asiakkaan henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Tietojasi kerätään seuraavasti:

- Hoitosopimuksen tehtyäsi ja laskutustavarten

- Yhteydenotto lomakkeen täytettyäsi

- Mikä otat erikseen yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse(soittamalla/tekstiviestillä tai whatsAppilla)

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Käytössämme on myös Google Search Consolea ja Wixin analytiikka palveluita, jonka avulla keräämme tietoa verkkosivujen kävijöistä. Se myös kertoo evästeiden(cookies) avulla tietoa esimerkiksi siitä onko käytössäsi mobiililaite tai tietokone. Tiedot ovat anonyymejä eli emme voi tunnistaa käyttäjää niistä tiedoista.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat
– yrityksemme Hännänheiluttajien, omistajat Laura Luukkonen ja Henna Johansen.
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

 

Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa noin kahden vuoden ajan, mutta enintään viiden vuoden ajan.
– kirjanpitoaineistossa noin kahden vuoden ajan, mutta enintään viiden vuoden ajan.

 

Sinulla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– oikeus vastustaa käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos siis asiakassuhde on päättynyt, eikä meillä ole syytä säilyttää tietojasi, voit pyytää niiden poistamista. Tämä tapahtuu kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua ja usein kahden vuoden kuluttua, jos et ole palannut asiakkaaksemme.

bottom of page